KABELCURL OMVÄNT GREPP  

Med kabelcurl med omvänt grepp får du bra träning av alla armbågsflexorerna men har extra fokus på brachioradialis.  

Bicepscurls av olika slag utgör grunden i den isolerade bicepsträningen. Genom att utföra dina bicepscurls med ett överarmsgrepp kommer du däremot få bättre förutsättningar för att träna brachioradialis, en av underarmarnas största muskler. Med kabelcurl där du har ett supinerat grepp (handflatorna uppåt) kommer du framför allt träna den tvåhövdade överarmsmuskeln, biceps brachii. Om du istället utför kabelcurl med omvänt grepp, där underarmarna proneras så handflatorna pekar nedåt, kommer biceps brachii slackas och hamnar i ett ofördelaktigt läge, så kallad aktiv insufficiens. Det omvända, pronerade, greppet medför då att brachioradialis får en allt viktigare funktion i att böja på armbågen. Kabelcurl med omvänt grepp, som på engelska kallas reverse cable curl, är således en övning som tränar både överarmarna och underarmarna.


SÅ GÖR DU  

Stå upprätt med lätt böjda ben och ansiktet vänt mot kabelmaskinen. Greppa tag i stången med ett överhandsgrepp och händerna placerade axelbrett isär. I utgångspositionen står du med stolt hållning med skuldrorna positionerade lätt nedåt bakåt, har armbågarna intill kroppen och har fullt utsträckta armar. Initiera sedan rörelsen genom att böja i armbågarna och curla upp stången i höjd med axlarna. När du kommit upp till toppläget sänker du ner stången till utgångspositionen i en kontrollerad rörelse. Tänk på att armbågarna ska hållas intill sidorna under hela rörelsen och att handlederna ska hållas raka.


KLASSIFICERING  

Typ av övning: Isolationsövning

Rörelseled: Armbågsleden

Typ av rörelse: Armbågsflexion


TIPS  

Undvik att svinga upp stången genom att gunga med överkroppen. Trots att du genom att svinga upp stången kan hantera mer vikt kommer det inte leda till bättre träning för armarna eftersom det då snarare är ryggen som utför arbetet.

I toppläget av övningen kan armbågarna föras något framåt för att öka rörelseomfånget men stanna rörelsen när underarmarna är lodräta för att inte tappa anspänningen i muskulaturen.


VARIANT 

Övningen kan utföras i olika former av kabelmaskiner, så som en kabelhiss eller cable cross, och kan utföras med rak stång eller med en vinklad stång, exempelvis EZ-stång.

RELATERADE ÖVNINGAR 


MUSKLER 

Agonister

  • Brachioradialis

Synergister

  • Biceps brachii
  • Brachialis
Bra produkter för övningen: Omvänd kabelcurl
Toppsäljare
+ 5 varianter
109 kr
Köp
Köp
Toppsäljare
+ 26 varianter
Toppsäljare
+ 26 varianter
269 kr
Köp
Köp
+ 4 varianter
199 kr
Köp
Köp