HAMMERCURL  

Hammercurl är en av många isolationsövningar för överarmsmuskulaturen, syftet med just hammercurl är att brachioradialis får arbeta lite extra.  

Hantelcurls kommer i många former där samtliga har sina för- och nackdelar. Fördelen med hammercurl är att brachioradialis, en musklerna som böjer i armbågen, kommer få arbeta isoleras lite extra. Brachioradialis jobbar tillsammans med biceps brachii och brachialis för att böja i armbågsleden. Brachioradialis är däremot den enda av de tre som även har som funktion att bibehålla underarmen i neutralposition, med tummen pekandes framåt/uppåt. Brachioradialis har alltså som funktion att supinera från ett pronerat läge och pronera från ett supinerat läge. Hammercurls är därför den bicepsövning som anses träna brachioradialis i störst omfattning.

SÅ GÖR DU  

Stå upprätt med en stolt hållning med en hantel i vardera hand. Håll hantlarna intill kroppen med handflatorna riktade in mot kroppen och tummarna pekandes framåt. Lyft upp hantlarna mot axlarna genom att genom att böja i armbågslederna. Armbågarna hålls tätt intill kroppen under hela rörelsen men för att öka rörelseomfånget något kan armbågarna föras framåt en aning i toppläget men utan att underarmarna går förbi det lodräta läget. Sänk sedan ner hantlarna till utgångspositionen med ett kontrollerat utförande genom att sträcka i armbågarna.

KLASSIFICERING  

Typ av övning: Isolationsövning / Unilateral övning / Enhandsövning

Rörelseled: Armbågsleden

Typ av rörelse: Armbågsflexion

TIPS  

Se till att bibehålla den upprätta ställningen under hela rörelsebanan och undvik att svinga upp hantlarna. Ett vanligt misstag är att man väljer för tunga hantlar vilket tvingar en att svinga upp hantlarna, vilket gör att det är bålen snarare än biceps som utför arbetet. 

VARIANT 

Övningen kan utföras med båda armarna samtidigt (som beskrivet ovan), med en arm i taget eller med ett semi-alternerande utförande där ena armen flekteras samtidigt som den andra extenderas. 

Hammercurls kan utföras både i stående och i sittande. Om du har svårt att utföra hammercurl med god teknik på grund av häftigt svingande, kan du testa den sittande varianten för att för ett mer kontrollerat utförande.

RELATERADE ÖVNINGAR 

MUSKLER SOM TRÄNAS

Agonister

  • Brachioradialis

Synergister

  • Biceps brachii
  • Brachialis
Bra produkter för övningen: Hammercurl
+ 2 varianter
+ 2 varianter
5 recensioner
279 kr
Köp
Köp
Toppsäljare
+ 26 varianter
Toppsäljare
+ 26 varianter
1064 recensioner
269 kr
Köp
Köp
Toppsäljare
+ 5 varianter
Toppsäljare
+ 5 varianter
52 recensioner
109 kr
Köp
Köp