0
0
0
0

DIPS  

Dips är en av de bästa övningarna för att förbättra press-styrkan i överkroppen och ger bra träning för framför allt bröstmuskulaturen och triceps.  

Dips är en av de mest kompletta överkroppsövningarna med tanke på att du både tränar, bröstmuskulaturen, triceps och främre axelpartiet. För att utföra dips behöver du bara en dipsställning och det är därför inte speciellt förvånande att dips är en populär övning för träning av överkroppen. Det är dessutom vanligt att tävla i dips då det finns som tävlingsgren på SM samt ingår i Athletic fitness och Fitness 5. 

Dips har stundtals fått dåligt rykte för att övningen utsätter axlarna för stor belastning i bottenläget och är förknippat med en hög skaderisk. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att belastning är ett måste för att du ska bli större och starkare. Vill du minska belastningen på axlarna kan du begränsa rörelseomfånget.


DIPS PÅ BÄNK OCH TRICEPS-DIPS

Om du inte har tillgång till en dipsställning kan du även utföra bänk-dips, även kallat triceps-dips, där du placerar händerna på en bänk bakom ryggen. Fötterna placerar du antingen på golvet eller på en bänk framför dig. 


SÅ GÖR DU  

Ställ dig framför dipsställningen och placera händerna ungefär axelbrett på handtagen. Häv dig sedan upp till utgångspositionen på raka armar. Sänk därefter ner kroppen i ett lod samtidigt som du böjer i armbågsleder och axelleder. Armbågarna ska peka bakåt under hela rörelsen och överkroppen ska hållas upprätt. I toppläget ska armbågarna vara sträckta men undvik att översträcka armbågarna.

Djupet på dipsen bör anpassas utifrån rörlighet och styrka i axelpartiet men ett riktmärke är att överarmarna ska vara horisontella i bottenläget. Det vill säga axlarna ska vara i samma höjd som armbågarna. Vänd därefter rörelsen till utgångspositionen. För att djupet ska vara godkänt på tävling ska axelledens övre punkt vara under armbågens högsta punkt.


KLASSIFICERING  

Typ av övning: Basövning

Rörelseled: Flerledsövning

Typ av rörelse: Pressövning


TIPS  

Anpassa rörelseomfånget utifrån målsättning och förutsättningar. Genom att begränsa rörelseomfånget till övre delen av rörelsebanan kommer du framför allt träna tricpes. Är målet att träna bröstmuskulaturen kan du istället begränsa rörelseomfånget till nedre delen av rörelsebanan för att bibehålla kontakten med bröstmuskulaturen under hela repetitionen. Se emellertid till att du har rörligheten och styrkan som krävs för att arbeta i ett begränsat rörelseomfång.


VARIANT 

Dips kan med fördel göras tyngre genom att hänga vikter i ett viktbälte som fästs runt midjan.

RELATERADE ÖVNINGAR 


MUSKLER 

Agonister

  • Triceps brachii
  • Pectoralis major
  • Deltoideus anterior
Bra produkter för övningen: Dips
50%
+ 4 varianter
199 kr
Köp Köp
+ 4 varianter
299 kr
Köp Köp
Toppsäljare
20%
+ 5 varianter
Toppsäljare
20%
+ 5 varianter
Smartshake
87 kr
109 kr
Köp Köp
Toppsäljare
+ 24 varianter
Toppsäljare
+ 24 varianter
Star Nutrition
229 kr
Köp Köp
30%
+ 5 varianter
110 kr
Köp Köp