Allt du behöver veta
om lyftarbälten
Guide

Lyftarbälten och gymbälten - Din kompetta guide

I den här artikeln kan du lära dig allt du behöver veta om lyftarbälten. Hur de fungerar, vad du bör leta efter och hur du använder ett korrekt.

”Ska jag eller ska jag inte använda ett bälte?” är en fråga som någon gång dykt upp i tanken hos alla seriösa lyftare. I den här artikeln tänkte vi gå igenom allt du behöver veta för att ge dig själv och andra ett välgrundat svar på frågan. Allt från hur du använder ett bälte till de vanligaste frågorna gällande ett bältes syfte, fördelar och nackdelar.

Vem borde använda ett lyftarbälte?

Att svara på frågan ”Vem borde använda ett bälte?” är enkelt. Alla som har för avsikt att knäböja eller marklyfta så mycket som möjligt kan dra vinning av ett bra lyftarbälte.

Att svara på frågan om vilka som inte bör använda ett bälte kräver dock lite mer utveckling.

För det första: Använd aldrig ett bälte om du har hälsoproblem som kan förvärras av bältet. Har du till exempel hjärtproblem som kan förvärras av det ökade blod- och buktryck som uppstår när du använder ett bälte gör du bäst i att låta bli att införskaffa ett. Om du är osäker på om en eventuell hälsoåkomma påverkas av ett lyftarbälte eller inte är det säkrast att rådfråga en läkare.

För det andra: Använd inte ett bälte om det på något sätt begränsar din rörlighet. Fördelarna med att kunna utföra en övning med fullt rörelseomfång kommer mer eller mindre alltid överstiga fördelarna med ett lyftarbälte.

Så här funkar ett lyftarbälte

När du spänt ett bälte hårt över din buk begränsar det hur mycket magen kan expandera när du drar in luft till den. Det gör att det intraabdominala trycket ökar, vilket i sin tur gör att ryggradsstabiliteten ökar.

Fördelen med en ökad ryggradsstabilitet är att de muskler du primärt använder i övningen kan kontrahera med mer kraft. Säg att du till exempel ska utföra en knäböj. En ökad ryggradsstabilitet gör att musklerna i benen och kring höften inte begränsas av nervsystemet på samma sätt som om du vore utan bälte. Resultatet av det är att du 1) kan lyfta tyngre vikter totalt sett och att du 2) kan hantera tyngre vikter med en fortfarande hög rörelsehastighet.

Många hävdar även att lyftarbälten kan minska skaderisken. Även om det är teoretiskt möjligt att ett bälte gör det så finns det inte något bra vetenskapligt underlag för påståendet. Vad som däremot finns är en god dos erfarenhet som talar för att det är så.

Hur använder jag ett lyftarbälte?

När du ska ta på dig bältet är det två saker du bör ha i åtanke. Det första är var på magen du placerar bältet och det andra är hur hårt du spänner bältet.

Hur du placerar bältet är i mångt och mycket en fråga om vad du tycker är bekvämt*. Testa lite olika höjder och vinklar på bältet för att se vad som ger dig bäst utbyte. I knäböj gillar vissa att placera bältet precis ovanför toppen av höftbenet med en lätt vinkling uppåt, medan andra har bältet tvärs över eller riktat nedåt. För marklyft ska bältet vanligtvis ligga rakt eller riktat uppåt, då en nedåtvinklad position kan göra det svårt att hitta ett bekvämt startläge.

Hur hårt du spänner bältet är också, till viss del, en fråga om vad du tycker är bekvämt. För knäböj är en bra tumregel att ha bältet så hårt spänt som möjligt, förutsatt att du kan ta ett andetag med luft till magen utan större ansträngning. För marklyft gäller samma princip, men med tillägget att bältet inte får begränsa dig i startpositionen.

När du hittat en bekväm position för bältet och spänt det tillräckligt hårt så andas du in en stor mängd luft till magen, spänner den, pressar den mot bältet och genomför ditt lyft.

Vad du bör kolla efter hos ett bälte

Var inte rädd för att lägga ut lite pengar på ett bälte. Om du väljer ett kvalitativt bälte i läder håller det oftast flera år.

Leta efter ett bälte med en bredd på drygt 10 centimeter och ett djup på 10–13 mm. Är du en tävlande styrkelyftare eller väldigt seriös med mark- och knäböjsträningen kan det vara bra att ha ett bälte för vardera övning. Anledningen är att ett för brett bälte kan göra startpositionen i marklyft obekväm. I det fallet kan man för marklyft införskaffa sig ett bälte som är smalare fram än bak.

Om du inte tycker ett bredare bälte är obekvämt i mark, kör på ett bredare. Om du tycker det känns överflödigt med två bälten, kör på ett som är något smalare framtill.

Försämras magstyrkan av bältesanvändande?

En vanlig farhåga med lyftarbälten är att det begränsar magstyrkan. Lyckligtvis är det inget du behöver bekymra dig över.

För det första finns det inte mycket som talar för att det är så. Vad gäller de ytliga magmusklerna så finns det studier som tyder på att ett bälte både ökar och minskar aktiveringen, även om skillnaderna förmodligen inte är praktiskt relevanta.

Talar man däremot om den djupa magmuskulaturen är det lite svårare att ge ett svar, då aktiveringen av dessa är väldigt svåra att mäta. Teoretiskt sett är det fullt möjligt. Men oavsett om det är så eller inte så är det inget du behöver fokusera på. Anledningen är att du inte bör betrakta knäböj och marklyft som primära övningar för magen oavsett. För en stark mage ska du träna den specifikt med konventionella magövningar. Det gör att en större eller mindre aktivering i knäböj och marklyft i stort sett är irrelevant.

Sammanfattning

  • Alla som vill lyfta tyngre i knäböj och marklyft kan ha nytta av ett bälte.
  • Använd inte ett bälte om du har hälsoproblem som kan förvärras av bältet.
  • Testa dig fram för att hitta en bekväm position och spänningsgrad på bältet. Oavsett tycke bör bältet aldrig begränsa din förmåga att ta ett djupt andetag.
  • Ett bra bälte håller länge, så var inte rädd för att spendera lite pengar på det.
  • Huruvida ett bälte begränsar aktiveringen av magmusklerna eller inte är inget att bekymra sig över.

*Tekniskt sett är ordet ”bekvämt” en generös beskrivning. En mer verklighetsenlig beskrivning är ”mindre obekväm”. Ett bälte är oftast inte skönt att ha på sig, i synnerhet inte till en början. Det är dock något man vänjer sig med, både för att bältet mjuknar upp lite med tiden och för att man vänjer sig vid känslan.

Populära lyftarbälten
299 kr
Köp
Köp
699 kr
Köp
Köp
799 kr
Köp
Köp
479 kr
Köp
Köp