DAA optimerar testosteronvärdet

D-asparaginsyra (DAA) gjorde stor entré i kosttillskottsvärlden när en italiensk studie 2009 presenterade att ämnet kunde höja testosteronproduktionen och även ge ökad fertilitet hos män. Men vad säger de senaste forskarrönen?

År 2009 publicerades en italiensk studie, ”The role and molecular mechanism of D-aspartic acid in the release and synthesis of LH and testosterone in humans and rats” som visade att ett tillskott med DAA kan spela en viktig funktion i regleringen av testosteronproduktionen hos män. 

Man använde sig av 23 män i åldern 27–37 år som fick 3,12 g DAA i en dos till frukost i totalt 12 dagar. Deltagarna lämnade blodprov innan de fick DAA men även vid dag 6 och 12 under behandlingen. Efter 12 dagar hade 20 av 23 deltagare statistiskt signifikant ökade nivåer (33 procent) av LH (mer om detta hormon senare i texten) i jämförelse med sina startvärden. Värt att notera är att man inte kunde visa någon större förändring efter bara 6 dagar utan att det krävdes lite längre tid för mätbara resultat.

Vad gäller testosteron så ökade ­nivåerna med 42 procent. Översatt i siffror innebär det att gruppen gick från att i genomsnitt producera 4,5 ± 0,6 ng/ml till 6,4 ± 0,8 ng/ml testosteron. Det finns i dagsläget ingen klart definierad gräns för vad som anses som låga nivåer av testosteron men 4,5 ng/ml är i mitt tycke att betrakta som i nedre delen skalan och 6,4 inom ett normalt intervall. Deltagarna ­återställde med andra ord sin egenproduktion på endast 12 dagar.

Studier på män med normal ­produktion av testosteron?

Den italienska studien använde sig av män med en låg egenproduktion av testosteron men det var då fortfarande oklart om samma resultat kunde ­uppnås om man redan hade en normal egenproduktion.

I oktober 2013 kom en studie som undersökte om DAA kunde ha samma effekt på unga tränade män. I denna studie kunde man inte se samma markanta skillnad som i den italienska. Man kunde inte uppmäta någon statistiskt signifikant skillnad i testosteronnivåerna alls men detta i sig är inte så konstigt då deltagarna i början av studien hade en genomsnittlig egenproduktion på ca 8 ng/ml, vilket är ett bra värde.

Det är under normala ­omständigheter mycket svårt att kliva över en viss mängd egenproducerat testosteron då kroppen har en negativ loop som reglerar processen. När det produceras för mycket testosteron initieras flera skyddsmekanismer som ser till att produktionen minskar. Värt att notera är att det skedde en ökning i hormonet LH men den ökningen korrelerade inte med en ökning i testosteron.

Vad är DAA och hur fungerar det?

Det finns två former av asparginsyra, L- samt D-asparaginsyra där den förstnämnda är den vanligast förekommande. Skillnaden mellan aminosyrorna är att DAA är en spegelvriden LAA, i övrigt är de likadana. Denna vridning har en stor inverkan på hur kroppen använder aminosyran. L-asparginsyra har därför inte alls samma effekt som D-asparaginsyra, som vi nu ska granska lite närmare.

Det första DAA gör är att säga till hjärnan att den ska beordra en ökad produktion av testosteron. DAA gör detta genom att interagera med hypotalamus via NMDA (N-metyl-D-aspartat) receptorer vilket får hypotalamus att börja producera ett hormon vid namn GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). GnRH går till hypofysen, som då börjar producera två andra hormoner, FSH (follikelstimulerande hormon) samt LH (luteiniserande hormon). Både FSH och LH släpps fria i blodbanan och när de når testiklarna får de specialiserade celler (leydigceller) att producera testosteron. FSH kommer att ha en mer direkt effekt på spermatogenesen (nybildningen av spermier) genom att interagera med sertoliceller, som är specialiserade på just detta.

DAA, S i AR och kolesterol

DAA ökar även produktionen av StAR (steroidogenic acute regulatory protein). Detta protein har till uppgift att transportera in kolesterol in i mitokondrierna i leydigcellerna. Kolesterol är utgångsämnet för tillverkningen av testosteron och det är i mitokond­rien i leydigcellen som den första konverteringen av kolesterol till ett hormon (pregnolon) sker. Detta är av extra intresse då just detta steg är en flaskhals i produktionen av testosteron. Detta hormon är ursprungshormonet för alla andra könshormoner. Pregnolon kommer att vandra till en annan del i cellen som kallas för slätt endoplastmatiskt retikel och här sker den fortsatta omvandlingen till flera olika typer av hormoner som slutligen mynnar ut i testosteron.

För att säga det på ett enkelt sätt: DAA säger till hjärnan att den ska ge order om att skruva upp produktionen av testosteron. DAA hjälper sedan även testiklarna att utföra jobbet.

DAA har begränsningar

Varje gång som mängden testosteron ökar i kroppen kommer kroppen att reagera med andra regulatoriska processer som aromatisering, ökade nivåer av SHBG och förändringar i signalvägar som GnRH, FSH och LH. Det är framför allt hypotalamus som känner av den höga mängden testosteron och då minskar produktionen av GnRH. Detta i syfte att nivåerna av testosteron inte ska bli för höga. Kroppen strävar efter balans (homeostas) och kommer därför att motarbeta alltför stora förändringar. Detta sammantaget innebär att DAA aldrig kan generera en högre produktion av testosteron än vad som för individen är naturligt. Med andra ord gör DAA sitt primära jobb genom att hjälpa kroppen att hålla en god balans i testosteronproduktionen.

Det finns även ett enzym som bryter ner DAA som heter D-aspartat oxidase. Mängden av detta enzym ökar efter en tids användning av aminosyran. Detta är ett sätt för kroppen att upprätthålla homeostas och därför är det en god idé att använda DAA i cykler. Optimal längd på dessa cykler är inte bestämda men de borde teoretiskt variera mellan 4 och 12 veckor.

Är DAA säkert?

DAA anses vara ett säkert kosttillskott. Det har inte rapporterats några negativa förändringar i leverenzymer, kreatinin, glukosvärden, urea eller funktion hos röda respektive vita blodkroppar. DAA har heller inte visat visat sig vara neurotoxiskt genom interaktion med NMDA-­receptorn.

Sammanfattning

  • DAA gör störst nytta för dig som har passerat din hormonella topp eller av andra skäl har en låg egenproduktion.
  • Exakt effektiv dosering är inte känd. Man vet att cirka 3 g DAA dagligen ger resultat och det bör vara den dosering du testar först.
  • Hur länge man kan använda DAA innan (om) det tappar effekt är okänt. Min rekommendation är att inte använda tillskottet längre än 8 veckor på grund av den negativa loop som uppstår när hormonnivåerna stiger.
  • Om du testar DAA i pulverform så är det bra att veta att det har en syrlig smak.

Referenser

Topo E, Soricelli A, D’Aniello A, Ronsini S, D’Aniello G. The role and molecular mechanism of D-aspartic acid in the release and synthesis of LH and testosterone in humans and rats. Reprod Biol Endocrinol 2009;7:120

Willoughby DS, Leutholtz B. d-Aspartic acid supplementation combined with 28 days of heavy resistance training has no effect on body composition, muscle strength, and serum hormones associated with the hypothalamo-pituitary-gonadal axis in resistance-trained men. Nutrition Research.

Monthly highlight
127 kr
Toppsäljare
Köp fler, spara mer
Toppsäljare
Köp fler, spara mer
389 kr