Allmänna villkor för köp och användning av presentkort

1. Allmänt

1.1. Health and Sports Nutrition Group AB, org.nr. 556564-4258, Svetsarvägen 15, 171 41 Solna, Sverige (“Gymgrossisten”) erbjuder presentkort (”Presentkort”) till försäljning på webbplatsen www.gymgrossisten.com (”Webbplatsen”).

1.2. Köp och efterföljande användning av Presentkort är föremål för dessa allmänna villkor.

1.3. För att köpa Presentkort måste du (”Köparen”) vara över arton (18) år gammal.

1.4. Ett Presentkort köp på webbplatsen kan och får endast lösas in på Webbplatsen.

2. Köp av Presentkort

2.1. Köparen kan köpa Presentkort från Gymgrossisten på Webbplatsen från tid till annan via länken www.gymgrossisten.com/presentkort

2.2. Presentkort kan laddas med ett belopp om minst SEK 100 och max SEK 5 000.

2.3. För att köpa ett Presentkort måste Köpare fylla i de nödvändiga fälten på Webbplatsen. Sådana nödvändiga fält består av (i) Köparens namn, (ii) namnet på mottagaren av Presentkorten (”Mottagaren”), (iii) Mottagarens e-postadress, och (iv) beloppet som Presentkortet ska laddas med.

2.4. Efter att ha fyllt i de nödvändiga fälten kommer Köparen kunna lägga till Presentkorten till sin kundvagn.

2.5. När Presentkortet väl har lagts till i Köparens kundvagn går Presentkortet även att återfinna i kassan på Webbplatsen.

2.6. För att slutföra köpet av Presentkortet måste Köparen välja ett av de valbara betalmetoderna som tillhandahålls och accepteras av Gymgrossisten.

2.7. De accepterade betalmetoderna för köp av presentkort är de som finns synliga och tillgängliga från tid till annan på Webbplatsen, inbegripet men inte uteslutande tillämpliga kreditkort och betalkort samt mobila betalningstjänster. 

2.8. Presentkort kan inte köpas på faktura eller förskottsbetalning via post. Vidare kan rabattkoder, voucherkoder eller koder av liknande karaktär inte användas för att köpa Presentkort.

2.9. Efter att Köparen har erlagt betalning för ett Presentkort kommer Köparen att motta en köpbekräftelse i enlighet med Gymgrossistens allmänna villkor. Presentkortet skickas därefter automatiskt via e-post till Mottagarens e-postadress som uppgavs av Köparen i enlighet med punkt 2.3. 

2.10. Gymgrossisten har inte möjlighet att tillverka eller tillhandahålla fysiska Presentkort, därmed kommer samtliga Presentkort att tillhandahållas uteslutande i elektroniskt format.

3. Inlösning av Presentkort

3.1. Presentkort består av en unik kod som Mottagaren kan använda som betalmetod för att köpa produkter på Webbplatsen.

3.2. Presentkort är giltiga under tolv (12) månader från köpdatumet.

3.3. För att inlösa ett Presentkort måste Mottagaren ange Presentkorts-koden i fältet ”Har du ett presentkort?” som återfinns i kassan på Webbplatsen.

3.4. Ett giltigt Presentkort kan användas för att betala för hela eller delar av beställningar, och kan därmed användas flera gånger för flera separata beställningar förutsatt att Presentkortet har täckning. Mottagaren har möjlighet att fritt välja vilket belopp som Mottagaren önskar lösa in från Presentkortet vid varje enskild beställning.

3.5. Efter inlösen av det önskade beloppet från Presentkortet kan Mottagaren fortsätta med att slutföra betalningen som vanligt.

3.6. Mottagaren kan när som helst se det aktuella saldot på ett Presentkort i kassan på Webbplatsen.

3.7. Presentkort kan inte bytas ut mot kontanter eller någon annan form av ersättning, och kan inte heller kombineras med några andra koder, inbegripet men inte uteslutande rabattkoder, rabattkuponger eller voucherkoder.

4. Personuppgifter

4.1. Köparens personuppgifter kommer att behandlas av Gymgrossisten för ändamålet att genomföra Köparens köp av Presentkortet. Personuppgifts-behandlingen baseras på artikel 6.1 (b) EUs allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), det vill säga fullgörandet av köpeavtalet som Köparen är part i.

4.2. Mottagarens personuppgifter, det vill säga namn och e-postadress kommer att behandlas av Gymgrossisten i syfte att tillhandahålla Mottagaren med Presentkortet. Personuppgiftsbehandlingen baseras på artikel 6.1 (f) GDPR, det vill säga Gymgrossistens berättigade intresse av att tillhandahålla Mottagaren med Presentkortet.

4.3. Gymgrossisten är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter hänförliga till Köparen och Mottagaren som är hänförliga till köp, tillhandahållande och användning av Presentkort. Gymgrossisten behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För mer information om hur Gymgrossisten behandlar och skyddar personuppgifter samt registrerades rättigheter, vänligen se Gymgrossistens integritetspolicy.

5. Ansvar

5.1. Köparen bär det fulla ansvaret för att samtliga uppgifter som denne anger i de nödvändiga fälten i enlighet med punkt 2.3 ovan är korrekta. 

6. Returer

6.1. I egenskap av konsument äger Köparen rätt att inom fjorton (14) dagar från köptillfället meddela Gymgrossisten om sin begäran om retur avseende ett köpt Presentkort i enlighet med svensk konsumentlagstiftning. För mer information om returer, vänligen läs Gymgrossistens allmänna villkor.

6.2. Returer enligt punkt 6.1 ovan är endast möjliga förutsatt att ingen del av Presentkortet har löst in. Ett Presentkort som helt eller delvist har inlösts kan inte returneras. 

7. Övrigt

7.1. I tillägg till dessa allmänna villkor gäller Gymgrossistens allmänna villkor och integritetspolicy i tillämpliga delar.

Dessa Villkor har fastställts av Gymgrossisten den 2024-02-21.