0
0

Goodlife proteinbars upp till 40% rabatt! Köp här >>

Integritetspolicy

Information om Gymgrossistens behandling av dina personuppgifter

HSNG värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. 

Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (org. nr 556564-4258) (”HSNG/oss/vi/vår/vårt”) är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi har också utsett ett dataskyddsombud som övervakar att HSNG följer reglerna om dataskydd. Om du har frågor om vår användning av dina uppgifter, kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud på dpo@gymgrossisten.com.

Vilka uppgifter använder vi om dig?

Vi behandlar en mängd olika typer av uppgifter om dig. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss, andra uppgifter skapas av oss och vissa uppgifter hämtar vi från andra källor. Vilka uppgifter vi behöver beror bl.a. på vilken relation du har med oss, t.ex. om du är kund eller besöker vår hemsida. Vissa uppgifter måste vi använda t.ex. för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Utan sådana uppgifter kan vi därför inte t.ex. ingå köpeavtal eller leverera en produkt till dig. Vill du veta mer om vilka uppgifter vi använder se längre ner.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kundklubbsmedlem är det viktigt att förstå att Gymgrossisten t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.
Vilka rättigheter har du och hur gör du?
Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Gymgrossisten via gdpr@gymgrossisten.com. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Rätt till tillgång Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter. Rätt till rättelse Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade. Rätt till radering och begränsning I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol. Rätt till invändning Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är. Rätt till dataportabilitet När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.
Vad gör du om du har frågor och klagomål?
Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via gdpr@gymgrossisten.com, Installatörvägen 21, 46137 Trollhättan eller 010-884 48 80. Du kan även maila dina frågor direkt till vårt dataskyddsombud på dpo@gymgrossisten.com. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)
Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.gymgrossisten.com.
Vad gäller för användning av cookies?
Om du vill veta mer om användningen av cookies på vår webbplats kan du läsa mer på länken nedan.

Läs mer om vår användning av cookies här

Information om hemsidebesökare

När du använder vår hemsida kan vi tillsammans med tredjepartsleverantörer använda cookies och liknande identifierare och då placera filer eller kod på din enhet eller webbläsare. Detta gör vi oavsett om du väljer att göra ett köp av någon av våra produkter eller inte. Med hjälp av cookies och liknande identifierare behandlar vi dina uppgifter bl.a. för att underlätta din surfupplevelse, för att kunna interagera med dig och för att kunna optimera vår marknadsföring till dig. Vill du veta mer om hur vi använder cookies så klicka här.

Information om nyhetsbrevsprenumeranter 

Om du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev så kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Detaljerad information för alla kunder

Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter. Gymgrossistens Allmänna Villkor hittar du här.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.
För vilka syften behandlas dina personuppgifter? Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer. Laglig grund för denna behandling: avtal Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Laglig grund för denna behandling: avtal Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar. Laglig grund för denna behandling: avtal Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller. Laglig grund för denna behandling: avtal Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier. Laglig grund för denna behandling: avtal Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter. Laglig grund för behandling: avtal Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site. Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner. Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig. Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp. För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv (12) månader från ditt senaste köp. För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.
Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.
Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?
Alla dina personuppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp på vår site.
Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES samt i Ukraina. För mottagare som finns utanför EU/EES har vi sett till att det finns tillräckligt skydd för dina personuppgifter genom s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser. Kontakta oss om du vill ta del av dessa gdpr@gymgrossisten.com
Fattas automatiserade beslut?
Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

Detaljerad information för kundklubbsmedlemmar

Kundklubbsmedlem är du om du ingått ett medlemsavtal för Gymgrossistens kundklubb så att du kan få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m. Villkoren för kundklubben hittar du här. Här nedanför finns sådan information om vår behandling av dina personuppgifter som gäller specifikt för dig som är kundklubbsmedlem.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, medlemskapsuppgifter, medlemstatus, kundsegment, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.
För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Din kontaktinformation behandlar vi för att kunna rikta personliga erbjudanden till dig, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc. Vi behandlar din köphistorik samt information om sök- och användarbeteende på vår webbplats, adress, kön, födelsedatum, kundsegment, produktval och medlemstatus för att identifiera och rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig. För dessa ändamål utvärderar och analyserar vi dina personuppgifter. Detta innebär att det förekommer s.k. profilering. Resultatet av profileringen är att vissa kundklubbsmedlemmar får vissa erbjudanden och andra kundklubbsmedlemmar får andra erbjudanden.
Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för ovan nämnda syften är att uppfylla villkoren för medlemskapet i Gymgrossisten kundklubb.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas för ovan nämnda syften under ditt medlemskap i kundklubben.
Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du blir medlem, genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.
Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?
Alla dina personuppgifter krävs för att du enligt medlemavtalet för Gymgrossistens kundklubb ska kunna få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m.
Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden och genomföra kundanalyser, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES samt i Ukraina. För mottagare som finns utanför EU/EES har vi sett till att det finns tillräckligt skydd för dina personuppgifter genom s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser. Kontakta oss om du vill ta del av dessa gdpr@gymgrossisten.com
Fattas automatiserade beslut?
Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.
Användning av dina uppgifter som vi särskilt vill uppmärksamma dig på
Vi använder dina uppgifter för att bilda oss en mer detaljerad uppfattning om vem du är, vad du tycker om och vilka av våra produkter du kan vara intresserad av. Vi gör detta för att försöka förstå dig bättre, vilka preferenser du har och hur vi kan erbjuda dig bäst service, tjänster och produkterbjudande. Du bör vara medveten om att detta kan få vissa konsekvenser för dig. Det kan dels påverka vilka erbjudanden du får av oss, men också vilka betalningsmöjligheter vi ger dig och när, var och hur vi väljer att kontakta dig. Vi analyserar uppgifter om dig för att kunna förbättra vår verksamhet, vår hemsida, våra produkter och vårt erbjudande samt för att utveckla nya tjänster, produkterbjudanden och vårt arbetssätt. Våra analyser görs i första hand med anonymiserade uppgifter. I de fall det inte är möjligt gör vi analyser med ej anonymiserade uppgifter.

Information om berättigat intresse

Som framgår ovan stödjer vi ibland vår hantering av dina uppgifter på vårt (eller annan parts) s.k. berättigat intresse. Det betyder att vi bedömt att vi får använda dina uppgifter för ett visst ändamål pga. att vårt intresse av att använda dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av användningen. Detta kallas en ”intresseavvägning”. Vårt intresse av att använda dina uppgifter måste vara välgrundat och motiverat. Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud dpo@gymgrossisten.com om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen för ett visst ändamål.