Kickstarta året med starka deals 💪 Se alla här >>

3 saker du inte visste om kreatin

Att kreatin förbättrar prestationsförmågan är ett närmast icke-omtvistligt faktum. Men vissa av kreatinets egenskaper har krupit under radarn. I den här artikeln kollar vi på dessa.

Kreatin är en av de i särklass populäraste prestationshöjarna som finns att tillgå på sportnutritionsmarknaden. Anledningen är enkel: Kreatin har studerats på människor i snart 100 år och beprövats i praktiska sammanhang nästan lika länge som ”sportnutritionsmarknaden” varit ett verkligt ord. Och effekten har nästan uteslutande varit positiv.

Kreatin är mer än en prestationshöjare

Den mest fundamentala effekten av ett kreatintillskott är att det förbättrar prestationsförmågan. Men det är bara en av den uppsjö av effekter kreatin har. Kreatin har även en direkt effekt på muskeluppbyggnaden, via sin stimulerande verkan på så kallade satellitceller. Satellitceller ökar muskeluppbyggnaden, speciellt för erfarna atleter, genom att öka mängden cellkärnor i muskeln.

Uppladdningsfas är inget måste

Vanligtvis rekommenderas en uppladdningsfas vid kreatinanvändande, vilket innebär att man under de första 4–6 dagarna tar större kreatindoser än vanligt. Det är fördelaktigt om du vill ha en snabb effekt av kreatinet, men inget måste om du tycker det är omständigt.

Effekten av ett kreatintillskott kommer när kreatinnivåerna i musklerna ökar. Vid ett större intag når man högre kreatinnivåer snabbare och det ger en påskyndad effekt. Men även om du skulle använda vanliga doser, drygt fem gram/dag, så skulle du uppnå en maximal effekt till sist. Skillnaden är bara att det skulle ta drygt 30 dagar istället för en vecka.

Det kan vara fördelaktigt att ta kreatin i cykler

I vissa sammanhang rekommenderas det att man tar kreatin i cykler. Ett vanligt upplägg är att man använder kreatin i åtta veckor och sedan tar ett uppehåll i fyra veckor. Bakgrunden till rekommendationen är att vissa studier tyder på att effekten från kreatin är som störst till en början för att sedan avta. Genom att göra ett uppehåll i några veckor ”nollställer man systemet” så att kreatinet kan ge maximal effekt igen.

Notera dock att detta är ett relativt ostuderat fenomen. Huruvida fördelen med att starta om kreatinanvändandet på nytt överstiger nackdelen med att vara utan kreatin i fyra veckor är oklart. Om effekten finns är den förmodligen marginell, men det är bra att känna till.

Populära kreatinprodukter
Toppsäljare
10%
224 kr
249 kr
Toppsäljare
10%
242 kr
269 kr
Nyhet
10%
260 kr
289 kr